O nama

Svrha, misija, vizija

Svrha publikacije je ukazati na mogućnosti i učinke korištenja softverskih rješenja, koja iTi Computers d.o.o. nudi samostalno ili u suradnji sa poznatim i priznatim softverskim kućama u svijetu, sa svrhom ustrojavanja integralnog informacijskog sustava odmorišnih i turističkih poslovnih subjekata, temeljenog na primjeni sustava Diventa.

Misija trgovačkog društva iTi Computers d.o.o. je na sažet i pregledan način prezentirati dostignuti stupanj razvoja i kvalitetu svih segmenata u asortimanu ponude, temeljene na vrhunskom znanju, vještini i iskustvu, što potvrđuju mnogobrojna uspješna rješenja u praksi.

Vizija trgovačkog društva iTi Computers d.o.o. je, postojećim i potencijalnim korisnicima pružiti vrhunsku kvalitetu i inovativni pristup u izgradnji integralnog informacijskog sustava, kao jedne od temeljnih pretpostavki efikasnom odvijanju poslovnih operacija te osiguravanja pravovremenih i relevantnih upravljačkih informacija za menadžment korisnika.

Cilj je, slijedom etičkih načela zdrave konkurencije (na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu), permanentno razvijati i unapređivati dostignuti stupanj razvoja ponude informatičkih rješenja, s posebnom orijentacijom na područje turizma i trgovine, te informacijske tehnologije staviti u funkciju optimalne organizacije i ostvarivanja profita.

iTi Computers, d.o.o. za informatički turistički inženjering i trgovinu, osnovano 1990.g., funkcionira u formi:

Hrvatska
iTi Computers, d.o.o.
Razvojni odjel; Sistemski odjel; Odjel projektiranja; Odjel korisničke podrške i konzaltinga
Ćira Carića 3, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
Tel: +385 20 438 777
Fax: +385 20 438 775

Bosna i Hercegovina
iTi Computers, d.o.o.
Zmaja od Bosne 4, Sarajevo, BiH
Odjel prodaje i korisničke podrške

Crna Gora, Slovenija, Srbija, Makedonija
Partnerska mreža


Natrag na vrh